logo sky project logo sky project

STAMBENO - POSLOVNI OBJEKAT

medjaj plaza
  1. Kompletno uređeni imovinsko pravni odnosi na lokaciji MEĐAJ-PLAŽA, kupac dobija na uvid ugovor o suinvestiranju, kopiju plana i posedovni list parcele 8480 površine 13a 01m u kojoj je „Skyprojekt“ uknjižen kao suvlasnik parcele.
  2. Uslove za priključenje na komunalnu infrastrkturu. JKP Vodovod Užice, fekalna kanalizacija JKP Vodovod, kišna kanalizacija JP Direkcija za izgradnju Užice, elektroinstalacije JP EPS Elektrosrbija Kraljevo, Gasovod AD Užice-gas, PTT Telekom Srbija Beograd, direkcija za tehniku, izvršna jedinica Užice-Prijepolje.
  3. Ugovor sa Direkcijom za izgradnju o javnom komunalnom opremanju.
  4. Rešenje o lokacijskoj dozvoli za izgradnju stambeno poslovnog objekta na lokaciji VI broj 353-303/11-02 izdato od strane Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Grada Užica.
  5. Građevinska dozvola.
  6. Kupcima će se obezbediti sva potrebna dokumentacije za uknjižbu svog stana.
  7. Svi kupci koji su za to stekli uslove, dobijaju povraćaj PDV.